sobota 28. února 2015

Třetí tvarování modřínu/Third restyling of my Larch

Představuji vám třetí a poslední modřín, na kterém jsem prozatím tuto zimu pracoval. Strom je potřetí nadrátován a zatím se vše vyvíjí tak jak má. Podívejte se na fotoreportáž z vývoje tohohle českého nalezence z mojí sbírky. 

See my third larix that i was working on this winter. Three times wired start looking quite nice. See lifetime photos of this czech yamadori.

2013 - surové yamadori před prvním tvarováním/before first styling

2013 - surové yamadori před prvním tvarováním/before first styling

2013 - after first styling


2014 - po druhém tvarování/after second styling

Jaro 2014.  Strom už bylo na čase přesadit z velkého kontejneru, ve kterém rostl několik let již od svého vykopání. Při přesazení strom odkryl svoji skvostnou bázi, jak se říká u nás v Jihlavě, Tlustou bázi :).

Spring 2014 - after several years in big plastic box It was time to repot this tree to something smaller and lighter :). Larch showed its quite great base and fitted well in smaller round plastic box. 

2014 - po přesazení/after repotting
I přes poměrně zvláštní průběh jara ustál strom přesazení bez potíží a pokračoval dál ve vitálním růstu jako každý správný modřín.

Even though we had really strange spring in Czech rep, Larch was growing like nothing happened and survived this repotting with no harm. 
Léto 2014 - na vrcholu růstu/Summer 2014 - in full growth
Sezona kromě několika spálených jehlic od ostrého slunka proběhla bez problému a strom byl v prosinci připraven na další, již třetí tvarování.

Season 2014 ended and my larix was prepared for another styling. 
Prosinec 2014 před třetím tvarováním/December 2014 before second styling

Prosinec 2014 před třetím tvarováním/December 2014 before second styling
Prosinec 2014 před třetím tvarováním/December 2014 before second styling

Prosinec 2014 před třetím tvarováním/December 2014 before second styling
Tvarování proběhlo bez problémů. Nejspodnější větev zůstala bez zakrácení výhonů a nenadrátovaná. Bude ponechána minimálně tuto celou sezonu bez zásahu a bude ještě více sílit a nabírat energii.

Third styling was finished without any complications. You can see that lower branch wasn´t cutted nor wired. This branch will stay like it is with no touch at least whole next season because of its thickening and energy balancing.

2015 - výsledek třetího tvarování/result of third styling

2015 - výsledek třetího tvarování/result of third styling

2015 - výsledek třetího tvarování/result of third styling

2015 - výsledek třetího tvarování/result of third styling

 A na konec ohlédnutí za dosavadním vývojem tohoto modřínu, který patří mezi jedny z prvních stromů, které se do mojí sbírky dostaly ve chvíli, kdy jsem začal brát bonsajistiku opravdu vážně. Od té chvíle modřín prochází v rukou mých a mého mistra postupným vývojem a proměnou. Miska už na něj čeká, uvidíte na jaře 2016!

Finally see the whole up to now story in pictures again.  This Larch belongs between one of my trees that was in my garden since I´ve started making bonsai art really seriously. It has been quite a nice journey so far. Final pot for this tree is already chosen. Wait for spring 2016!

pátek 16. ledna 2015

Another Larch tree - first styling

Soon after I and my master Jan finished my tripletrunk Larch introduced in previous post I was spending one afternoon styling this another one. It is the yamadori that was collected in the same time and in the same location like that triple trunk Larch. Main feature of this middle-size Larch is in its dramatic scar and shari and its interisting (but also problematic) base. See story of this tree below.

Druhá prosincová seance s modříny zahrnovala první tvarování tohoto středně velkého modřínu, který jsem našel a vyzvedl ve stejnou dobu a na stejném místě jako předchozí představený trojkmen modřínu "Žížaláku". Strom mě zaujal svojí "roztomilou" velikostí, dramatickou jizvou na kmeni a hravou (ale také problematickou) bází. Představuji vám vývoj dalšího mého modřínu.


Konec dubna 2013 - čerstvé yamadori/Just a few hours after collection, April 2013 
Bližší pohled na shari na kmeni/Closer look on shari
únor 2014 - strom po první růstové sezoně/February 2014 - after first growing season
After two seasons in my garden this tree seemed quite in the mood for some serious first shaping, with better structure and new brances and also deeply rooted.

Po dvou sezonnách růstu u mě na zahradě se strom těšil dobrému růstu a jeho neuspořádaná podoba si doslova žádala o první tvarování. Strom novými přírůstky zlepšil tvarovací možnosti své koruny a v nádobě hluboce zakořenil.  

Prosinec 2014 - před prvním tvarováním/December 2014 - after first styling
Další pohled/Another side of this tree

Další pohled/Another side of this tree
At the very beginning of thinking about future shape of this yamadori I wasn´t quite sure about it. When my Master saw this larch we discussed some possibilities and he gave me some advices how to create this tree. I had really great time styling this tree, Larches are really great and relative easy trees for shaping. I had to partially split that main cascading branch from trunk and shape it more downwards. Jins vere shortened and modified as well as shari was.

Ještě než došlo na samotné tvarování, diskutoval jsem s Honzou Bučilem možnosti a techniku natvarování. Dostalo se mi jasné představy o tom, jak by měl strom vypadat. Při samotném tvarování jsem se opět přesvědčil o tom, že modříny jsou opravdu velmi vděčné a "hravé" stromy. Tvarování proběhlo bez nejmenších problémů, zásadní bylo naštípnutí jedné ze silnějších větví a její natvarování do kaskádovitě padajícího tvaru. Upraveny a zakráceny byly také jiny a mrvé dřevo. Zvýrazněno bylo i shari, které se pravděpodobně v růstové sezoně opět zacelí, ale i tak bude splňovat hezký prvek celého stromu. 

Výsledek tvarování/Final result

Detail of shari

And at the end of the day my Larch looked in my opinion better than before (and certainly better "live" than from pictures here) :). Although I know it is not tree with enormous potential I always really enjoy working and training my skills on this middle-sized Larix from my collection.

Na konci dne jsem byl s výsledkem velmi potěšen a dokonce se mi zdálo, že modřín vypadá lépe než předtím (vždy ta lepší varianta) :). Ačkoliv jsem si vědom, že se nejedná o strom s bůhvíjakým potenciálem, práce s ním a trénink mých dovedností na něm mě vždy velmi baví. Snad to se mnou bude nadále bavit i tento modřín a poroste do krásy - tak jako dosud.    

pátek 9. ledna 2015

Modřín "Žížalák"/European Larch - first styling

European Larch was my tree of the December. Actually, I worked on my tree yamadori larches from my collection. 

First Larch from my pictures below is yamadori tree which was collected by me in Czech Forest in April 2013. This tree grabbed my attention becouse of its tree trunks growing from the same base  and its elegancy.

Prosinec byl pro mě z bonsajového hlediska měsícem modřínů. Pracoval jsem postupně na třech těchto rostlinách z mojí sbírky. 
První níže prezentovaná rostlina je yamadori z českých hvozdů, které jsem vykopal v dubnu 2013. Jak je patrné z fotografií, rostlina je zajímavá svými třemi kmeny, elegancí i slušnou společnou bází všech tří kmenů.  
Začátek bonsajového života tohoto modřínu, yamadori 4/2013/Fresh yamadori and the start of bonsai life for this European larch in 4/2013
First growing season after collection was with absolutely no difficulties and the larch was growing really well with some new growth. My Larch spent winter 13/14 in good shelter and I worked on this tree just because of very light pruning of some absolutely unwanted branches.

První růstovou sezonu probíhalo vše bez nejmenších problémů a modřín bez jediné váhání pokračoval v růstu a vesele kořenil. V první zimě u mě na zahradě modřín stále ještě odpočíval, provedl jsem pouze několik menších střihů větví, které byly do budoucna zbytečné. 
Po první růstové sezoně, únor 2014/After first growing season in my garden 2/2014
First spring and complete season 2014 was this Larch in really good condition again. I managed that its ready for some careful first styling.

Sezona 2014 probíhala opět bez problémů a modřín dvakrát prorašil. Usoudil jsem, že modřín je připraven na svoje první tvarování, navíc u rostliny nebylo potřeba dělat nějaké dramatické ohyby a frézování.  

Před prvním tvarováním 12/2014/Before first styling 12/2014

Před prvním tvarováním 12/2014/Before first styling 12/2014
And finally in this december 2014, almost 2 years after collection, was this triple trunk Larch with me on workshop by Jan Bučil. We worked together on this tree and at the end of that day we were really satisfied with the result. I personally quite like this tree and always wanted to give this tree some poetic and original name. However, my master Jan nicknamed this Larch "Žížalák", that can be translated like a "Earthworm" tree. :)

A tak, v prosinci 2014, necelé dva roky od vykopání, jsem modřín vzal s sebou na vánoční workshop s Honzou Bučilem.  Společnými silami jsme vytvořili rostlinu, se které jsme se oba ke konci dne oba těšili. Tenhle modřín jsem si oblíbil, chtěl jsem také vymyslet poetické jméno vystihující jeho eleganci a originalitu, nicméně Honza modřín překřtil na "Žížaláka" :).
Front side


Me and my "Earthworm" larch tree

úterý 18. listopadu 2014

Ongoing maintenance of beautiful Pinus sylvestris forest

We spent one day working on this quite famous pine forest planting owned by Jan Bučil. These five pines are very special and unique, one of my most favourite bonsai composition at all. Our work was mainly about cleaning old needles and remowing some wire. Pines are in really good condition and prepared for their winter sleep. Look at my pictures including ones from our local exhibition in Jihlava.úterý 11. listopadu 2014

Návštěva Tlusté báze na Valašsku/In the Garden of Lukáš and Josef Sirotní, Pavel Slovák and Miroslav Škrabal.

Byla krásná slunečná listopadová neděle a Tlustá báze se vypravila navštívit valašské pěstitele bonsají. Naše výprava začala dopolední návštěvou u Sirotných v Rožnově pod Radhoštěm, pokračovala do Vigantic za Pavlem Slovákem a končila u Miroslava Škrabala. Fotoreportáž z výletu a zahrad následuje.

Our bonsai club Tlustá báze visited three bonsai garden in Wallachia region in Czech rep last weekend. We spent some great and inspiring time in gardens of Lukáš and Josef Sirotní, Pavel Slovák and Miroslav Škrabal. See my photos from this trip below.


Honza a náš hostitel Lukáš ošahávají borovici/Honza and our host Lukáš discovering nice yamadori pine

Za bukovým podzimem se rýsuje rožnovský logo strom/there´s a picea logo tree of Sirotní´s garden
A zde máme logo smrk z dílny bonsairožnov

Lukáš předvádí tohle parádní mugo/Lukáš is showing this mugo beauty


Pohled za roh do zahrady plné rozlišných yamadori/Another corner of garden with various yamadori trees


Honza sleduje vícekmen modřínu/Honza is watching that candelabra larix.

U vstupu do zahrady Pavla Slováka/At the gate of Pavel Slovák´s garden.

Pavel a jeho připravované stromy/Pavel and his yamadori trees

Pohled do hlavní části zahrady/A view into the main section of Pavel´s garden

Pavel předvádí krásnou trnku obklopen svými borovicemi/Pavel is showing his nice blackthorn and is surrounded by his pines

Pavel ukazuje svůj skleník pro zimování rostlin/Pavel is showing his greenhouse for winter sheltering his trees

Můj oblíbenec, anglická trnka/My personal favourite, Blackthorn, made in UK 

David Vítů si oblíbil tohoto hlohového drobečka/David and little crateagus

Naklonil bych to tam a ohnul bych to sem/Brainstrorming at this nice mugo pine :)

Tento dub je již ze sbírky M. Škrabala, umístěný v jeho zimní zahradě/This quercus is from M. Škrabal´s collection in his quite impressive greenhouse.

Bohužel většina stromů už byla zazimována a my jsme navíc dorazili již skoro za tmy. Nalevo mezi borovicemi je vidět můj další osobní favorit, čarověník borovice lesní, unikátní a přirozený strom/Unfortunately most of the trees were already in their winter shelter. On the left is my another personal favourite, beautiful scots pine, one of the most naturalistic tree I have ever seen