sobota 28. února 2015

Třetí tvarování modřínu/Third restyling of my Larch

Představuji vám třetí a poslední modřín, na kterém jsem prozatím tuto zimu pracoval. Strom je potřetí nadrátován a zatím se vše vyvíjí tak jak má. Podívejte se na fotoreportáž z vývoje tohohle českého nalezence z mojí sbírky. 

See my third larix that i was working on this winter. Three times wired start looking quite nice. See lifetime photos of this czech yamadori.

2013 - surové yamadori před prvním tvarováním/before first styling

2013 - surové yamadori před prvním tvarováním/before first styling

2013 - after first styling


2014 - po druhém tvarování/after second styling

Jaro 2014.  Strom už bylo na čase přesadit z velkého kontejneru, ve kterém rostl několik let již od svého vykopání. Při přesazení strom odkryl svoji skvostnou bázi, jak se říká u nás v Jihlavě, Tlustou bázi :).

Spring 2014 - after several years in big plastic box It was time to repot this tree to something smaller and lighter :). Larch showed its quite great base and fitted well in smaller round plastic box. 

2014 - po přesazení/after repotting
I přes poměrně zvláštní průběh jara ustál strom přesazení bez potíží a pokračoval dál ve vitálním růstu jako každý správný modřín.

Even though we had really strange spring in Czech rep, Larch was growing like nothing happened and survived this repotting with no harm. 
Léto 2014 - na vrcholu růstu/Summer 2014 - in full growth
Sezona kromě několika spálených jehlic od ostrého slunka proběhla bez problému a strom byl v prosinci připraven na další, již třetí tvarování.

Season 2014 ended and my larix was prepared for another styling. 
Prosinec 2014 před třetím tvarováním/December 2014 before second styling

Prosinec 2014 před třetím tvarováním/December 2014 before second styling
Prosinec 2014 před třetím tvarováním/December 2014 before second styling

Prosinec 2014 před třetím tvarováním/December 2014 before second styling
Tvarování proběhlo bez problémů. Nejspodnější větev zůstala bez zakrácení výhonů a nenadrátovaná. Bude ponechána minimálně tuto celou sezonu bez zásahu a bude ještě více sílit a nabírat energii.

Third styling was finished without any complications. You can see that lower branch wasn´t cutted nor wired. This branch will stay like it is with no touch at least whole next season because of its thickening and energy balancing.

2015 - výsledek třetího tvarování/result of third styling

2015 - výsledek třetího tvarování/result of third styling

2015 - výsledek třetího tvarování/result of third styling

2015 - výsledek třetího tvarování/result of third styling

 A na konec ohlédnutí za dosavadním vývojem tohoto modřínu, který patří mezi jedny z prvních stromů, které se do mojí sbírky dostaly ve chvíli, kdy jsem začal brát bonsajistiku opravdu vážně. Od té chvíle modřín prochází v rukou mých a mého mistra postupným vývojem a proměnou. Miska už na něj čeká, uvidíte na jaře 2016!

Finally see the whole up to now story in pictures again.  This Larch belongs between one of my trees that was in my garden since I´ve started making bonsai art really seriously. It has been quite a nice journey so far. Final pot for this tree is already chosen. Wait for spring 2016!

1 komentář: